zaterdag 1 januari 2011

Reglementen Nederlek Regatta

Algemene bepalingen

De wedstrijden worden gevaren onder de regels voor wedstrijdzeilen van het Watersportverbond en de daarbij behorende wedstrijdbepalingen van de Nederlek Regatta.

Aansprakelijkheid
Deelnemers aan de Nederlek Regatta wedstrijden varen geheel voor eigen rekening, verantwoording en risico. Het comité Nederlek Regatta wedstrijden en de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook aan schip, of aan opvarende, of aan boord aanwezige goederen, of aan derden,welke direct of indirect in verband met deelname aan de Nederlek Regatta wedstrijden ontstaan. Er moet een dekkende verzekering zijn voor clubwedstrijden, bij twijfel mag er niet gestart worden om grote problemen te voorkomen.

Wijzigingen
Mededelingen aan de deelnemers of eventuele wijzigingen in de wedstrijdbepalingen en/of de baankaarten zullen gelijktijdig verstrekt worden.

Deelname aan de wedstrijd
Er moet een rode vlag aan de giek of de mast getoond worden als men deelneemt aan de wedstrijd. Kajuitboten een vlag van 30 X 30 cm, open boten een van 10 X 10 cm of en rode band van 10 cm op de mast onder de giek. De nationale vlag mag niet getoond worden tijdens de wedstrijd.

Verantwoordelijkheid
De deelnemers worden er nadrukkelijk op gewezen dat de veiligheid van het schip en bemanning de eerste verantwoordelijkheid is van de schipper.

Marifoonprocedure
Als beschreven in de wedstrijdbepalingen per wedstrijd.

Extra veiligheidsvoorschriften van RWS
De veiligheidsregels op de Lek moeten in acht genomen worden waaronder het RPR reglement. Er mag niet worden afgeweken van de geplande wedstrijddatums, tijden en routes.

Per 25 deelnemende jachten dient een als zodanig herkenbaar motorboot, jachten met problemen te helpen en eventueel buiten de vaargeul te slepen. De organisatie zal hiervoor zorgdragen. De bemanning dient te allen tijde te handelen overeenkomstig de gestelde voorschriften, zoals bijv. voor wat betreft het verlenen van voorrang en uitwijken e.d.

RWS en de Rijkspolitie kunnen aanwijzingen voor orde en veiligheid geven welke terstond dienen te worden opgevolgd. Bij minder dan 1000 meter zicht mag de wedstrijd geen doorgang vinden. Indien tijdens de wedstrijd het zicht zodanig vermindert, wordt het evenement afgeblazen.

De geschiedenis van de Nederlek Regatta

Het comité Nederlek Regatta wedstrijden is opgericht op 30 januari 1996. De Nederlek Regatta is in het leven geroepen door Hans van Gent en Rien Bouter, enthousiaste (wedstrijd-)zeilers, die in de wintermaanden hun koppen bij elkaar staken en besloten dat er meer gezeild moest worden op het prachtige water van de Lek, dit overigens zonder rekening te houden met de weersomstandigheden. Dit heeft geleid tot de avondwedstrijden van nu. De zeilers van Nederlek werden uitgenodigd om deel te nemen.

Nederlek (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) telt 3 watersportverenigingen, te weten WSV de Lek, WSV Smit Kinderdijk en WSV Lekkerkerk. Met de leden van deze verenigingen werden de activiteiten gestart. Later werden er nog meer evenementen georganiseerd: diverse dagevenementen en bijzondere wedstrijden hebben de kalender gesierd en hebben geresulteerd in het pakket clubwedstrijden dat we nu kennen.

 
Veel plezier namens,

Comité Nederlek Regatta