donderdag 24 februari 2011

Agenda en notulen palaver 24 februari 2011


1.       Wie gaan het doen?
voorzitter:  Carl von Lindern
wedstrijdcommissie: George van Sleeuwen, Ben Boogaerdt, Han van Veen (Numansdorp)
overige leden: Rien Bouter, Arie en Ronald den Besten, Hans van Gent.

Helaas is Andrea Prins afgevallen vanwege persoonlijke redenen.


2.       SW cijfers.  Presentatie Han.


Nederlek Regatta wil:

·         Veilig varen (binnenvaart!)

·         Geen schades

·         Geen protesten / onenigheden (wel protestcommissie, wie? Zeilcommissie + Carl)

·         Wedstrijd element
- starttijd competitie (minimaal 2 starters nodig zijn) geen prijs meer, wel vermelden, leuk voor de borrel
- zeil tijd (blijft)

·         Zeil prietpraat na afloop (after-sail)


Voorstel Han: na iedere wedstrijd de SW factor aanpassen
1st                         2 punten  eraf
2de                          1 punt eraf

Laatste                 2 punten erbij
voorlaatste        1 punt erbij

·         Kajuitboten en open boten niet apart
Besloten is om in de einduitslag wel een stand te geven.

·         Iedereen probeert zijn de beste wedstrijd te varen.

·         Maximaal 6 punten per jaar erbij of er af van de begin rating 2011.

·         Begin rating NR 2011 is de startlijst van 2010 voor boten met spi

·         Geldt voor alle wedstrijden avondwedstrijden en aparte wedstrijden.

·         Tot aan zomervakantie deze rating mutaties. Evalueren en na de vakantie bepalen of wij doorgaan of niet.

Besloten is:
Het komend jaar wordt met deze nieuwe manier van SW-varen gestart. In de zomervakantie wordt geëvalueerd of wij verder gaan in de 2de helft , na de zomervakantie met dit SW systeem.

Als uitgangspunt wordt genomen de SW met spi van de startlijst van 2010. Op de “oude” startlijsten staan deze SW-cijfers al vermeld. Na elke wedstrijd bepaalt de zeilcommissie de nieuwe SW en daarmee ook de starttijd. De SW geldt per zeilboot, dus niet per type zeilboot. De zeilvoering is vrij.
Het nieuwe SW-systeem geldt voor alle wedstrijden die meetellen voor de NR. Doet een boot éénmalig mee, dan telt deze niet mee in het NR-klassement. Deze boot hoeft ook niet te betalen, dit wordt gezien als een soort introducé. Boten die wel ingeschreven staan tellen dus mee in dit nieuwe SW-systeem en betalen startgeld.

De commissie gaat er van uit dat iedereen sportief zeilt.
Het nieuwe SW-systeem geldt niet voor Numansdorp.

Zijn er minder dan 8 zeilboten in een wedstrijd, dan wordt er niet gerekend met -2 of +2 etc., maar met  +1 en -1 voor de eerste en de laatste zeilboot.

3.       Wedstrijddata

Zie bijgeleverd overzicht.

Numansdorp en de wedstrijd
De wedstrijd werd door velen als een puzzeltocht beschouwt. Graag weer terug naar de oude vertrouwende ‘3’- hoeks baan, waar iedereen kan zien waar iedereen zeilt en waar je niet steeds moet puzzelen welke boei je nu weer moet ronden. Het wordt geen open inschrijving, maar vrienden van de zeilers van de NR mogen uiteraard wel meedoen met hun zeilboot. Wel letten op het aantal en de vergunning.

Besloten is om de uitgebreide baankaart te gebruiken/ te behouden, met up-wind en down-wind baan.

Han en Francoise organiseren deze wedstrijd samen met de BBQ op zaterdagavond.

Deelnemers van elders
Voor de NR avondwedstrijden en enkele zaterdag geen deelnemers van elders . Voor de wedstrijden Krimpen – Streefkerk – Krimpen en de Krimpense Hardzeildag (KHZD) mogen wel deelnemers van buiten inschrijven.

Besloten is:
Zie bij ook punt 2.
Voor de wedstrijden Krimpense hardzeildag en Krimpen-Streefkerk-Krimpen mogen deelnemers van buiten inschrijven. Wij werken dan wel met het nieuwe NR-SW systeem. Uiteraard moet hier wel startgeld betaald worden.

Er staan 11 wedstrijden gepland, dus de helft + 1 telt mee voor de eindklassering. In dit geval zijn dat dan 7 wedstrijden. Uiteraard kan hiervan worden afgeweken, als er wedstrijden afvallen.

Buitenboordmotor verplicht?
Niet verplicht, echter op elke boot waar het mogelijk is om een motor te plaatsen, wel verplicht. Als het niet mogelijk is, dan moet de deelnemer zelf zorgen voor een persoonlijke begeleidingsboot, die in de buurt blijft van de deelnemende zeilboot zonder bbm.

Besloten is dat een zeilboot zonder bbm een begeleidingsboot moet hebben. Zijn er meerdere zeilboten zonder bbm dan mogen er 4 zeilboten zonder bbm per begeleidingsboot meevaren. Dit moet wel zelf geregeld worden door de zeilers zonder bbm en door gegeven worden aan de zeilcommissie in de Ark voor de start.

Bemanningsregel
Er moet altijd iemand van de vaste bemanning aan boord zijn van de zeilboot die ingeschreven is voor de NR.

Zeilregels, straffen, veiligheid  e.d.
De zeilers dienen zelf op de hoogte te zijn van de meest belangrijke regels (bakboord-stuurboord, loef en lij, indringen bij de boei, boei raken, etc.). Ook de bemanningsregel, bbm-regel,  startprocedure, zeilvoering e.d.

Een punt van toevoeging is dat de veiligheid altijd voorop staat. Regelmatig bezoek RWS onze wedstrijd. Wordt een boot duidelijk gewaarschuwd door RWS dan volgt diskwalifcatie voor de wedstrijd. Wordt de zeilboot later nog eens gewaarschuwd dan volgt diskwalificatie voor de gehele NR.

De zeilboten met een marifoon moeten uitluisteren op kanaal 10, op het eind kunnen zij de uitslag doorgeven op kanaal 31 of telefonisch op het telefoonnumer van De Ark, 0180-524.721 of mobiel naar George van Sleeuwen, 06-2379.6350. Of direct melden bij De Ark (via het balkon) na de wedstrijd.

Ook het vooraf aanmelden kan via deze middelen gebeuren. Graag dus tussen 18.30 en 19.00 uur (of na de vakantie 18.00 uur en 18.30 uur)

Na de wedstrijd maakt de zeilcommissie een nieuwe startlijst die via e-mail verstuurd wordt. Je bent dus wel zelf verantwoordelijk. Zorg dat je je nieuwe starttijd weet!

Wij wensen alle zeilers en aanverwante liefhebbers veel zeilplezier.

Nederlek Regatta commissie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten